nevenactiviteitenbeding geldig

Aanzeggen, hoe doe je dat? Voorbeelden uit de praktijk

voorbeelden:

Hierbij laten we je weten dat jouw arbeidsovereenkomst na 1 september 2015 helaas niet zal worden verlengd.”

of

“Bij deze laat ik je weten dat jouw arbeidsovereenkomst na 1 augustus 2015 zal worden verlengd voor 8 maanden, waarbij alle voorwaarden zoals overeengekomen hetzelfde blijven. Ik ontvang graag een bevestiging dat jij akkoord gaat.”

aanzegverplichting

Sinds 1 januari 2015 geldt dat een werkgever een maand voor het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd te kennen moet geven of hij de arbeidsovereenkomst wil voortzetten of niet. Deze verplichting tot aanzegging is te vinden in het nieuwe artikel 7:668 BW. De aanzegverplichting geldt niet voor arbeidsovereenkomsten van minder dan 6 maanden.

Laat de werkgever niks weten, dan kan de werknemer aanspraak maken op het loon over de laatste maand. Is de werkgever te laat met de aanzegging, dan kan de werknemer aanspraak maken op dat deel van het loon van die maand dat de werkgever te laat is met de aanzegging. De aanzegverplichting geldt ook als de arbeidsovereenkomst wel wordt voortgezet.

in de praktijk

De aanzegging moet schriftelijk worden gedaan. Dat blijkt uit de wet (art. 7:668 lid1 BW). Aan een mondelinge aanzegging komt geen betekenis toe, zelfs al erkent de werknemer dat de mondelinge aanzegging is gedaan, zo blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam. Recent kwam in een procedure de vraag aan de orde of een mededeling per WhatsApp ook kon gelden als aanzegging. Er was door de werkgever ook een brief gestuurd waarin werd aangezegd dat de arbeidsovereenkomst zou eindigen, maar de werknemer ontkende dat hij de brief had ontvangen. Omdat er ook per WhatsApp was medegedeeld dat er een einde aan de arbeidsovereenkomst zou komen, vond de rechter dat er wel aan de aanzegverplichting was voldaan. De werkgever hoefde de vergoeding ex art. 7:668 lid 3 BW dan ook niet te betalen.

veiligheidshalve

Hoewel de werkgever in bovengenoemde zaak weg kwam met een (bevestiging van de) aanzegging per WhatsApp, is het raadzaam om de aanzegging te doen op een manier waarbij kan worden bewezen dat deze heeft plaatsgevonden: per aangetekende brief of per e-mail. Een brief waarvoor de werknemer tekent voor ontvangst kan natuurlijk ook. Belangrijk is dat bewezen kan worden dat de aanzegging heeft plaatsgevonden.

De wet eist dat er in de aanzegging ook wordt verteld onder welke voorwaarden de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet. Als de werkgever dit niet mededeelt, staat daar geen sanctie op. Gewoonlijk zal het de bedoeling zijn de arbeidsovereenkomst nogmaals te verlengen op dezelfde voorwaarden. Dat kan met een enkel regeltje worden medegedeeld.

puntsgewijs:

  • schriftelijk
  • tijdig
  • ook bij verlenging
  • voorwaarden waaronder wordt voortgezet

terugkomen op aangezegde verlenging?

Als er is aangezegd dat de arbeidsovereenkomst zal worden verlengd, maar in de laatste maand gaat de werknemer opeens veel slechter presteren; kan je dan terugkomen op de aangezegde verlenging? Dit zal lastig worden. Aan een toegezegde verlenging van de arbeidsovereenkomst ben je als werkgever in beginsel gebonden. Dat gold ook al vóór de invoering van de WWZ. In bepaalde gevallen kan het redelijk zijn toch terug te komen op de aangezegde verlenging. Laat u hierbij altijd bijstaan door een expert.

vragen? Neem vrijblijvend contact op voor overleg!