Arjen Heere spreekt in Cambridge Advocaten zijn verplicht om jaarlijks hun kennis op peil te houden en liefst uit te breiden. Elke advocaat moet zo minstens 20 uur per jaar Postacademische opleidingen volgen. De postacademische opleidingen van de Academie voor de Rechtspraktijk (AVDR) zijn populair onder advocaten. De afgelopen jaren volgden...

Over grensoverschrijdend gedrag is er de laatste tijd veel in het nieuws. Achter de schermen van televisieprogramma's blijkt er van alles mis te zijn. Ook op de bestuurlijke werkvloer gaat het er niet altijd zachtzinnig aan toe. Maar wat als je als werknemer, leidinggevende of werkgever zelf opeens wordt beschuldigd...

De samenwerking tussen 'gewone' aandeelhouders in een BV kan al ingewikkeld zijn. Wij schreven eerder al over het aandeelhoudersgeschil. Nog ingewikkelder wordt het als de aandeelhouders daarnaast ook nog familieleden zijn. Ruzie tussen aandeelhouders in een familiebedrijf komt helaas vaak voor. Broers en zussen, ooms, tantes, neven, nichten - naast...

Bij een ontslag van een statutair directeur kan de vennootschap besluiten om eenzijdig ontslag te geven via de AvA. In een ander artikel legden we al uit hoe dat werkt maar ook tegen welke problemen de vennootschap in dat geval kan aanlopen. De werkgever kan zowel formele als materiele fouten...

Het ontslag van een statutair directeur verloopt anders dan bij gewone werknemers (zie ons artikel hier). Heeft ziek melden in het zicht van een ontslag dan hetzelfde effect als bij een 'gewone' werknemer? Met andere woorden: kan een statutair bestuurder een ontslag frustreren door zich ziek te melden? Heere advocaten...

Het zal u niet ontgaan zijn. Per 1 augustus 2022 wordt het nieuwe artikel 7:653a BW van kracht. Vanaf dat moment is een verbod op nevenwerkzaamheden in de arbeidsovereenkomst (een nevenactiviteitenbeding) alleen nog geldig als er objectieve redenen zijn die zo'n verbod rechtvaardigen.  Als het nevenactiviteitenbeding niet geldig is - dus...

Je hebt een gesprek met HR en jouw leidinggevende. Je krijgt te horen dat het niet zo goed gaat en dat er iets moet verbeteren aan jouw functioneren. So far, so good. Als jouw werkgever een verbetertraject voorstelt, kun je dat in de meeste gevallen maar beter niet weigeren. Weigeren...

Werkgevers presenteren een ontslag door reorganisatie vaak als iets dat je niet kunt tegenhouden. Natuurlijk: soms is het echt onontkoombaar is dat er arbeidsplaatsen komen te vervallen. Maar het is lang niet altijd zo dat degene die wordt aangewezen ook echt degene is die op grond van de wet ontslag...

Als horecaondernemer bent u er vast mee bekend: coronahuurkorting en Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Maar kent u de vastelastenmethode ook al? Voordat de hoogste rechter (de Hoge Raad) zich hierover had uitgesproken, had iedereen zijn eigen ideeën over de verhouding tussen coronahuurkorting en de TVL die de ondernemer ook kan...