verbetertraject

Concurrentiebeding & onderhandelingen…..oppassen!

Recente uitspraak: Concurrentiebeding & onderhandelingen…..oppassen!

Een werkgever en werknemer waren met elkaar in gesprek over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. In de onderhandelingen stelde de werkgever aan de werknemer voor om het concurrentiebeding te laten vervallen. Toen de onderhandelingen op niets uitliepen, hield de werkgever toch weer vast aan het concurrentiebeding. Immers, het beding was niet vervallen en gold dus nog. In de daaropvolgende procedure maakte de rechter korte metten met die redenering. De eerdere bereidheid van de werkgever om het concurrentieding te laten vervallen keerde zich tegen hem. Daarbij vond de rechter ook nog dat de werkgever niet duidelijk had gemaakt wat nu zijn concrete belang was bij het handhaven van het concurrentiebeding.

De les die we uit deze uitspraak kunnen trekken is dat het riskant kan zijn om in de onderhandelingen het concurrentiebeding weg te geven – tenzij je natuurlijk juist wil dat jouw disfunctionerende werknemer bij de concurrent in dienst treedt…

Loonvordering & situatieve arbeidsongeschiktheid?

Overigens trok in deze zaak niet alleen de werkgever aan het kortste eind. De werknemer vorderde loon terwijl hij situatief arbeidsongeschikt was.

Bij “situatieve arbeidsongeschiktheid” gaat het om een situatie waarin medisch gezien geen sprake is van arbeidsongeschiktheid. Desondanks kan een werknemer toch niet werken, bijvoorbeeld door het arbeidsconflict dat er speelt. In deze zaak was het de vraag of de werknemer, die medisch gezien niet arbeidsongeschikt was en niet werkte, toch recht had op salaris.

“Nee” oordeelde de rechter. Doordat de werknemer overleg met de werkgever uit de weg ging en voorwaarden stelde, had de werknemer zich niet proactief opgesteld of ingespannen. Ook kon de werknemer niet aantonen dat werkhervatting zou leiden tot medische beperkingen. Met zijn stugge opstelling sneed de werknemer zichzelf dus in zijn vingers.

Bij situatieve arbeidsongeschiktheid rust niet alleen op de werkgever, maar zeker ook op de werknemer, een inspanningsverplichting!

De volledige uitspraak lees je hier.