disfunctioneren

Concurrentiebedingen: tips voor werkgever

geldigheid

Bij concurrentiebedingen komt het er allereerst op aan dat het beding geldig is overeengekomen met de werknemer. Daarvoor is van belang dat het beding schriftelijk wordt gesloten. Een concurrentiebeding in een ondertekende arbeidsovereenkomst volstaat.

  • Zorgt u ervoor dat u een ondertekend exemplaar van de arbeidsovereenkomst in uw dossier hebt.
  • Bij een stilzwijgende voortzetting van een bepaalde tijd overeenkomst als vast contract hoeft het concurrentiebeding niet altijd opnieuw schriftelijk te worden gesloten, zo blijkt uit diverse uitspraken van gerechtshoven. Om discussie te voorkomen is het echter raadzaam om toch een nieuwe overeenkomst met het nieuwe concurrentiebeding aan te bieden. Dit geldt zeker vanwege de aanstaande wetswijziging, waarbij het uitgangspunt wordt dat concurrentiebedingen in bepaalde tijd overeenkomsten nietig zullen zijn. Het is nog de vraag of een nietig concurrentiebeding uit de bepaalde tijd overeenkomst bij de voortzetting als vast contract opeens wel geldig gaat worden. Sluit dus zekerheidshalve een nieuwe arbeidsovereenkomst met daarin ook opnieuw schriftelijk het concurrentiebeding.
  • Bij een functiewijziging kan een geldig concurrentiebeding zijn werking (geheel of gedeeltelijk) verliezen. Het is dus raadzaam om een werknemer bij een functiewijziging ook een nieuw concurrentiebeding te laten ondertekenen.
  • Bij een belangrijke uitbreiding van de werkzaamheden van de onderneming gaat het concurrentiebeding niet automatisch gelden voor de nieuwe werkzaamheden. Is dat wel de bedoeling, dan is het raadzaam om de werknemers  een vernieuwd concurrentiebeding voor te leggen.

papieren tijger

  • Neem ook een boetebeding op bij het concurrentiebeding. Is er geen boetebeding aan het concurrentiebeding verbonden, dan moet je als werkgever eerst een procedure voeren om een dwangsom aan de overtreding van het concurrentiebeding te verbiden. Daarmee geef je de werknemer een flinke voorsprong. Staat er al een boete in het concurrentiebeding, dan verbeurt de werknemer vanaf dag 1 dat hij in overtreding is boetes en wordt de stap naar de concurrent opeens een stuk riskanter.
  • Zorg dat het concurrentiebeding goed omschrijft wat er niet mag. Met een onhandig geformuleerd concurrentiebeding sta je anders alsnog met lege handen.
  • Overweeg als alternatief ook een relatiebeding en een geheimhoudingsbeding in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Mocht het concurrentiebeding om de een of andere reden niet in stand kunnen blijven, dan kunnen deze alternatieven nog een aanknopingspunt bieden om op te treden tegen het concurrerend handelen.

actie op overtreding

  • Houdt het LinkedIn profiel van de werknemer in de gaten. Hetzelfde geldt voor Facebook en Twitter. Het komt regelmatig voor dat ex-werknemers hun concurrerende activiteiten open en bloot toevertrouwen aan de social media. Maak direct afdrukken van eventuele vermeldingen, voordat deze (na een eerste sommatiebrief aan de werknemer) gewist zijn.
  • Vermoedt u dat een vertrokken werknemer het concurrentiebeding overtreedt? In een procedure is bewijs nodig. Dat bewijs kan verkregen worden via een recherchebureau. Een particulier recherchebureau kan bijvoorbeeld vaststellen dat een werknemer klanten bezoekt of dagelijks om 9:00 binnenwandelt bij uw grootste concurrent.
  • Een andere mogelijkheid om bewijs van de overtreding te krijgen is door beslaglegging op administratie en correspondentie van de ex-werknemer of zijn nieuwe werkgever. Dit zogenaamde Bewijsbeslag is een krachtig instrument om overtreding van het concurrentiebeding aan de kaak te stellen. Wij hebben ervaring met bewijsbeslag en werken samen met een gespecialiseerde deurwaarder. Door snelle actie van deskundige professionals kan op korte termijn belastende informatie worden veiliggesteld.

Laatste nieuws