disfunctioneren

Samenloop arbeidsrecht en (medisch) tuchtrecht

Bent u als individuele beroepsbeoefenaar werkzaam in ‘loondienst’ dan kunt u bij arbeidsrechtelijke zaken tevens te maken krijgen met een tuchtrechtelijke procedure. Zo gaat het ontslag van een BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaar (bijvoorbeeld een arts, fysiotherapeut of verpleegkundige) niet zelden gepaard met een klachtprocedure bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (TG). Het TG kan, wanneer hij de klacht gegrond verklaard, de beroepsbeoefenaar een maatregel opleggen. Deze maatregelen variëren van een waarschuwing tot – in het meest verstrekkende geval – doorhaling uit het BIG-register. Wie is doorgehaald uit het register, mag zijn beroep niet langer uitoefenen.

Een klacht bij het TG kan niet alleen worden ingediend door een patiënt of diens vertegenwoordiger, maar ook door de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de opdrachtgever of de eigen werkgever. Dit kan zelfs als de werkgever de beroepsbeoefenaar inmiddels heeft ontslagen, zo blijkt uit de hieronder behandelde uitspraak.

In april 2013 diende een ziekenhuis een klaagschrift in tegen een voormalig werkneemster. Het betrof een verpleegkundige die affectieve gevoelens had gekregen voor een patiënte. De verpleegkundige nam in september 2012 zelf ontslag (met ingang van 1 december 2012). Op 1 december 2012 zou zij starten met een nieuwe baan. De relatie met de patiënte duurde echter voort, hetgeen er toe leidde dat de verpleegkundige in november 2012 (dus vlak voor de beoogde einddatum) alsnog door het ziekenhuis op staande voet werd ontslagen. Bovendien werd de nieuwe arbeidsovereenkomst al vóór de aanvangsdatum door haar toekomstige werkgever beëindigd. De verpleegkundige vond vervolgens een baan in de Thuiszorg, maar voelde zich door alle commotie genoodzaakt ook deze baan naast zich neer te leggen.

Hoe liep de tuchtrechtelijke procedure af voor de verpleegkundige?

Op 14 maart 2014 deed het TG (in casu het Regionaal Tuchtcollege te Zwolle) uitspraak. De verpleegkundige kreeg een berisping. Een (voorwaardelijke) schorsing of doorhaling uit het BIG-register achtte het TG, gezien alle omstandigheden van het geval, te zwaar. Het feit dat de verpleegkundige in korte tijd 3 banen had verloren speelde daarbij mee.

Benieuwd naar de gehele toedracht van deze tuchtprocedure? Klik hier voor de uitspraak.

Laatste nieuws