Conflicten tussen aandeelhouders zijn helaas geen uitzondering. Een aandeelhoudersgeschil ontstaat bijvoorbeeld omdat de ene aandeelhouder vindt dat de ander te weinig bijdraagt aan de ontwikkeling van het bedrijf. Of omdat hij dividend wil ontvangen, terwijl de medeaandeelhouder dat niet wenselijk vindt. Zo'n meningsverschil kan vervolgens de besluitvorming lam leggen. Dat...