Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) zijn de regels voor een ontslag wegens disfunctioneren flink aangescherpt. Kort gezegd is het voor werkgevers een stuk lastiger geworden om een werknemer die niet goed functioneert met succes te ontslaan. Dat bleek recent ook maar weer eens in onze praktijk.CasusEen sales medewerker kreeg van...