De samenwerking tussen 'gewone' aandeelhouders in een BV kan al ingewikkeld zijn. Wij schreven eerder al over het aandeelhoudersgeschil. Nog ingewikkelder wordt het als de aandeelhouders daarnaast ook nog familieleden zijn. Ruzie tussen aandeelhouders in een familiebedrijf komt helaas vaak voor. Broers en zussen, ooms, tantes, neven, nichten - naast...