Hoe zit het eigenlijk met het concurrentiebeding van een statutair directeur? Veel gewone werknemers denken dat ze er makkelijk onderuit kunnen komen. In de praktijk blijkt een concurrentiebeding heel wat minder vrijblijvend dan gedacht. Werknemers worden tot hun schrik geconfronteerd met fikse boetes, beslag of dwangsommen. Is het concurrentiebeding bij...

Het zal je maar gebeuren. Een oproepingsbrief voor een vergadering met de aandeelhouders valt op de mat. Op de agenda staat het 'voorgenomen' ontslag. Na een korte beraadslaging besluiten de aandeelhouders het ontslag te verlenen. Het vertrouwen is weg omdat de door de aandeelhouders gewenste doelen niet behaald zijn. Bij...

Op papier lijkt het ontslag van een statutair directeur simpeler dan het ontslag van een “gewone” werknemer. Volgens het Burgerlijk Wetboek kan een statutair bestuurder "te allen tijde" worden ontslagen door degene die bevoegd is tot benoeming. Bij een B.V. is volgens artikel 2:244BW de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de...

Het zal voor iedere HR expert bekend zijn: een werknemer die niet goed functioneert, moet de kans krijgen om te verbeteren voordat je een ontbindingsprocedure kan starten. Het dossier is pas compleet ( 'voldragen') als dit verbetertraject doorlopen is. So far, so good. Toch zien we helaas nog te veel...

Werkgevers vragen ons geregeld wanneer er nu gezegd kan worden dat een werknemer disfunctioneert. Zit de werknemer niet goed in zijn vel of gooit hij er met de pet naar? Is het een tijdelijke kwestie of is dit structureel? En wanneer kunnen we met een verbetertraject beginnen? Oftewel: hoe kan...

Het zal je maar gebeuren: je krijgt te horen dat er een ontslagtraject wegens gedrag of disfunctioneren tegen jou is ingezet. Er blijkt al een heel dossier tegen jou te liggen.  Had je dit kunnen zien aankomen? Waarschijnlijk wel. Lees hier hoe je dossieropbouw herkent. Aanwijzingen Herken je een of meer van...

Conflicten tussen aandeelhouders zijn helaas geen uitzondering. Een aandeelhoudersgeschil ontstaat bijvoorbeeld omdat de ene aandeelhouder vindt dat de ander te weinig bijdraagt aan de ontwikkeling van het bedrijf. Of omdat hij dividend wil ontvangen, terwijl de medeaandeelhouder dat niet wenselijk vindt. Zo'n meningsverschil kan vervolgens de besluitvorming lam leggen. Dat...