verbetertraject

Een paar weken werken en een jaar salaris, kan dat?

Een paar weken werken en een jaar salaris, kan dat?

Ja dat kan! In deze zaak werden werkgever en werknemer het niet eens over de voortzetting van een jaarcontract. De werkgever was onduidelijk over de duur van de voorzetting (zou dat een of twee maanden zijn en liet de werknemer na einde van het jaarcontract zonder duidelijke afspraak doorwerken.

Dat ging even goed, totdat de werknemer geen salaris meer ontving. Volstrekt logisch volgens de werkgever: er is geen arbeidsovereenkomst meer en dus hoeft er niets te worden betaald. De werknemer dacht er heel anders over: het doorwerken betekent dat een nieuw jaarcontract tot stand is gekomen, dus stilzwijgend.

De rechter stelde de werknemer in het gelijk. Niet zozeer omdat het jaarcontract stilzwijgend was verlengd; het was de werknemer immers duidelijk dat de werkgever dat juist niet wilde. Wel werd het gebrek aan heldere en duidelijke communicatie de werkgever fataal. De rechter oordeelde dat hierdoor sprake was van een verlenging voor de duur van (wederom) een jaar. Als een arbeidsovereenkomst wordt voortgezet zonder dat duidelijk is afgesproken op welke voorwaarden, ontstaat op grond van de wet van rechtswege een nieuwe arbeidsovereenkomst voor dezelfde duur als de voorgaande.

Het gevolg in deze zaak: het salaris diende te worden betaald voor de resterende duur van het jaarcontract, salarisstroken moesten worden verstrekt én de werknemer moet worden toegelaten tot het werk. Om dat effectief te laten zijn, werd ook een dwangsom opgelegd.

Onduidelijk is ook of de werkgever heeft voldaan aan de aanzegplicht. Deze zaak kan dus nog een staartje krijgen: als niet of niet tijdig is aangezegd kan de werknemer een vergoeding claimen.

tip: Zorg als werkgever dus niet alleen voor een goede agendering van de einddata van arbeidsovereenkomsten, maar laat –ook bij verlenging van een arbeidsovereenkomst – geen enkel misverstand bestaan. Zo voorkom je dat jij en je werknemer tot elkaar worden veroordeeld terwijl je niet met elkaar verder wilt.