nevenactiviteitenbeding geldig

Praktisch aan de slag met de WWZ!

Sinds 1 juli jl. is de langverwachte wijziging van het ontslagrecht een feit. En nu?

In de dagelijkse praktijk verandert er ogenschijnlijk nog niet zo veel. Maar let op: bij een ontslagaanvraag kunnen er nieuwe verplichtingen een rol spelen. Denk bijvoorbeeld aan de herplaatsingsverplichting, de scholingsverplichting en “voldoende zorg voor de arbeidsomstandigheden”. Blijkt dat de werkgever op een van deze punten tekort is geschoten, dan is de kans groot dat een ontbindingsverzoek hierop vast loopt.

Hoe ga je hier in de HR praktijk nu mee om? Duidelijk is dat HR werk nog meer dan vroeger een zaak is van vooruit denken. Om die disfunctionerende werknemer over een paar maanden te kunnen ontslaan, moet je er nu voor gaan zorgen dat er voldoende begeleiding is geweest, dat er scholing is aangeboden (als dat tot de beoogde verbetering zou kunnen leiden) en dat de Risico Inventarisatie en Evaluatie (de bekende RI&E) actueel en op orde is. Is dat namelijk niet het geval, dan heeft de advocaat van de werknemer in een ontbindingsprocedure een mooi aanknopingspunt om het verweer van de werknemer op te baseren.

ondubbelzinnige beoordelingen

Meer dan ooit zal bovendien gelden dat bij beoordelingsgesprekken en functioneringsgesprekken een ondubbelzinnige boodschap zal moeten worden gegeven: waar niet goed wordt gepresteerd mag, nee: moet, een slecht cijfer worden gegeven. De praktijk dat alle medewerkers standaard altijd minimaal een 3 op de schaal van 5 krijgen, kan in een ontbindingsprocedure tot problemen leiden. Beter is dan de punten waar iemand slecht(er) scoort duidelijk met een lager cijfer te beoordelen, maar anderzijds punten waarop de betreffende werknemer (iets) beter scoort ook met een 4 of 5 te belonen. Doel is dan om de medewerker te motiveren om de lagere cijfers ook naar het hogere niveau te tillen. Gebeurt dat niet, dan heb je als werkgever in elk geval een handvat voor de ontbindingsprocedure.

Hebt u behoefte aan praktische tips over de WWZ in de praktijk of hebt u vragen over de WWZ? Stel gerust vrijblijvend een vraag hierover of kom naar een van de informatiebijeenkomsten waar wij spreken!