ontslag statutair

Transitievergoeding na bepaalde tijd contract

Door de wet Werk en Zekerheid gaat het ontslagrecht vanaf 1 juli 2015 flink veranderen. Een opvallende verandering betreft de transitievergoedingen. De transitievergoeding komt straks in de plaats van de ontslagvergoeding. In plaats van de kantonrechtersformule (met soms een of meer maandsalarissen per gewerkt dienstjaar) geldt na 1 juli 2015 de transitievergoeding die neerkomt op 1/3 maandsalaris per gewerkt dienstjaar voor de eerste 10 jaar en 1/2 maandsalaris vanaf 10 jaar.

vaker

De vergoedingen worden dus aanzienlijk lager. Wel zal er vaker recht zijn op een vergoeding dan nu het geval is. Zo krijgen werknemers die worden ontslagen na 2 jaar ziekte straks ook recht op een transitievergoeding. Ook gaat de transitievergoeding straks gelden bij ontslagen via het UWV. Nu is het nog zo dat het UWV de werkgever niet kan verplichten een vergoeding te betalen bij ontslag. Verder is het zo dat ook bepaalde tijd werknemers recht kunnen hebben op een vergoeding na het aflopen van hun laatste contract. Nu is het nog zo dat werknemers met een bepaakde tijd overeenkomst in beginsel met lege handen staan na het aflopen van hun contract.

Na 1 juli 2015 hebben werknemers van wie het contract niet verlengd wordt en die 24 maanden of langer in dienst zijn geweest recht op een transitievergoeding. Strikt genomen betekent dat dus, dat iemand die een arbeidsovereenkomst van precies 24 maanden heeft gehad aanspraak heeft op die vergoeding. Vanaf 1 juli 2015 is 24 maanden trouwens ook de maximale duur van de keten van bepaalde tijd contracten. Nu is dat nog 36 maanden. Voor verlengingen van de arbeidsovereenkomst die vóór 1 juli 2015 hebben plaatsgevonden, geldt dat de keten nog steeds maximaal 36 maanden kan bedragen. Na 1 juli 2015 zullen er dus bij veel mensen arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aflopen die meer dan 24 maanden hebben geduurd en waarbij een transitievergoeding verschuldigd zal zijn. Dat zal dan in de meeste gevallen gaan om een bedrag van 2/3 tot 1 maandsalaris.

tijdig

Een transitievergoeding moet wel tijdig worden opgeëist! Een werknemer heeft na het eindigen van de arbeidsovereenkomst drie maanden de tijd  om de transitievergoeding op te eisen. Onderneemt de werknemer te laat actie, dan vervalt het recht op de vergoeding. Het is dus zaak om hier tijdig in actie te komen. Daarbij is van belang dat het niet voldoende is om een brief te sturen om het bedrag op te eisen: als de werkgever de vergoeding niet betaalt, moet de werknemer voor het einde van de drie maanden bij de rechter een verzoekschrift hebben ingediend om de vergoeding op te eisen.

vast tarief

In verband met de beperkte hoogte van de transitievergoedingen zult u geen hoge advocaatkosten willen maken om de transitievergoeding op te eisen. Heere advocaten verwacht na 1 juli 2015 regelmatig transitievergoedingen te gaan opeisen ten behoeve van werknemers. Vanaf 1 juli 2015 zullen wij (na vlotte aanlevering van de noodzakelijke gegevens) een vast tarief van € 300,– ex BTW en griffierecht* aanbieden voor het opstellen van een verzoekschrift voor het opeisen van de transitievergoeding. Op deze manier kunt u uw recht op de transitievergoeding straks veilig stellen zonder met onverwacht hoge kosten te worden geconfronteerd.
*De hoogte van het griffierecht is afhankelijk van de hoogte van de vergoeding.