AanzeggenHet lijkt zo simpel, en ongetwijfeld was het ook zo bedoeld: infomeer een werknemer tijdig en schriftelijk over het al dan niet voortzetten van diens arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (zie ons artikel van 3 juli 2015). Het idee achter de regel is dat een werknemer met een contract voor bepaalde tijd...

Net een bedrijf gestart en even niet opgeletWie leest nu nog de kleine lettertjes? Lezen kost tijd en moeite omdat de letters zo klein zijn. Het vinkje is zo aangeklikt. Maar wat nu als in die kleine lettertjes een ‘verrassing’ staat zoals een looptijd van twee jaar? Consumenten kunnen algemene...

Een dienstverband voor bepaalde tijd kan een vervelend staartje krijgen als je niet tijdig laat weten of er wordt voortgezet of niet. Je voldoet dan als werkgever niet aan de aanzegverplichting. De werknemer kan dan aanspraak maken op een aanzegboete.Wat is de aanzegverplichting?De aanzegverplichting houdt in dat je als werkgever aan werknemers met...

Opeisen ontslagvergoedingen – laat geen geld liggen!Met de invoering van de wet werk en zekerheid (WWZ) lijkt het duidelijk genoeg: Bij een beëindiging van het dienstverband (langer dan 24 maanden) door de werkgever heeft de werknemer aanspraak op de transitievergoeding. Met behulp van tools op internet kan de hoogte van de transitievergoeding worden berekend. Toch wordt niet...

Wat wordt er van werkgever en (de zieke) werknemer verwacht met betrekking tot het vinden van passende arbeid?Het ligt in de eerste plaats op de weg van de werkgever om aan zieke werknemers passende arbeid aan te bieden. De zieke werknemer moet daar niet zelf op af hoeven gaan. De werkgever moet...

Bij ziekte van een werknemer moet je als werkgever aan allerlei verplichtingen voldoen om te voorkomen dat er (nadat je al twee ziektejaren hebt doorbetaald) ook nog een loonssanctie wordt opgelegd. Een loonsanctie betekent dat de werkgever nog maximaal een jaar langer het loon moet doorbetalen. Dit is een enorme schadepost, zeker als je als...

Door de wet Werk en Zekerheid gaat het ontslagrecht vanaf 1 juli 2015 flink veranderen. Een opvallende verandering betreft de transitievergoedingen. De transitievergoeding komt straks in de plaats van de ontslagvergoeding. In plaats van de kantonrechtersformule (met soms een of meer maandsalarissen per gewerkt dienstjaar) geldt na 1 juli 2015 de...

Dat het Nederlandse ontslagrecht per 1 juli 2015 grondig op de schop gaat is algemeen bekend. De hoofdlijnen heeft iedereen in de media voorbij zein komen: de transitie vergoeding, de maximum vergoeding van € 75.000, de ketenregeling, de ontslagroutes…Maar wat betekent dit nou concreet voor werkgevers? Wat moet er aangepast...

In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die 6 maanden of korter duurt, mag vanaf 1 januari 2015 geen proeftijdbeding meer worden opgenomen. Als toch een proeftijdbeding wordt opgenomen in een tijdelijk contract van 6 maanden of korter, dan is die proeftijd nietig (het beding geldt niet).ProeftijdEen proeftijd is bedoeld om...