verbetertraject

Hoe voorkom je een aanzegboete?

Een dienstverband voor bepaalde tijd kan een vervelend staartje krijgen als je niet tijdig laat weten of er wordt voortgezet of niet. Je voldoet dan als werkgever niet aan de aanzegverplichting. De werknemer kan dan aanspraak maken op een aanzegboete.

Wat is de aanzegverplichting?

De aanzegverplichting houdt in dat je als werkgever aan werknemers met een contract voor bepaalde tijd minimal een maand voor het einde van dat contract moet laten weten of hun contract wel of niet zal worden voortgezet. De aanzegverplichting geldt alleen bij bepaalde tijd contracten van langer dan 6 maanden. Duurt de arbeidsovereenkomst minder dan 6 maanden, dan hoeft er dus niet van tevoren te worden aangezegd.

  • 1-6 maanden: geen aanzegverplichting
  • 6-24 maanden: wel een aanzegverplichting
  • bepaalde tijd contract zonder duidelijke einddatum (bv voor project of vervanging): geen aanzegverplichting
  • vast contract: geen aanzegverplichting
Wanneer moet er een aanzegboete worden betaald?

Als de werkgever vergeet om tijdig aan te zeggen kan de werknemer aanspraak maken op een aanzeggingsvergoeding ter hoogte van (maximaal) een maandsalaris. Zegt de werkgever wel aan, maar een paar dagen of weken te laat, dan is de aanzegboete het bedrag aan salaris over de dagen dat er te laat is opgezegd.

  • helemaal niet aangezegd: een maandsalaris
  • wel aangezegd maar te laat: dat deel van het maandsalaris dat er te laat is aangezegd
  • een maand van tevoren aangzegd: geen boete

De aanzegverplichting geldt niet alleen als de arbeidsovereenkomst NIET wordt voortgezet, maar ook als de arbeidsovereenkomst WEL wordt voortgezet. De werknemer moet echter wel binnen twee maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst de vordering voor de boete instellen.

Let op: zelfs als de werknemer zelf al heeft laten weten dat hij weggaat, is het nodig om de aanzegverplichting na te kome, zo blijkt uit een recente uitspraak.

Als er niet is aangezegd eindigt de arbeidsovereenkomst wel van rechtswege op de contractuele einddatum. Alleen als de werknemer door blijft werkenna die einddatum, komt er een nieuwe arbeidsovereenkomst tot stand.  Pas dus op als werkgever dat je een werknemer die je niet in dienst wilt houden, niet na de einddatum laat doorwerken.

Tip voor de praktijk: agendeer de aanzegverplichtingen niet alleen, maar zet ook meteen bij het begin van de arbeidsovereenkomst al een standaard aanzeg e-mail klaar met “uitgestelde bezorging”. Voor een voorbeeldtekst voor de aanzegging zie ons eerdere artikel.  Te zijner tijd kan altijd nog worden medegedeeld dat het dienstverband wel wordt verlengd. In principe kan ook direct bij aanvang al worden aangezegd, maar de vraag is natuurlijk wel of dit nieuwe medewerkers motiveert.