aandeelhouders

Kan een statutair directeur ook een vaststellingsovereenkomst krijgen?

Bij een ontslag van een statutair directeur kan de vennootschap besluiten om eenzijdig ontslag te geven via de AvA. In een ander artikel legden we al uit hoe dat werkt maar ook tegen welke problemen de vennootschap in dat geval kan aanlopen. De werkgever kan zowel formele als materiele fouten maken bij het ontslag van een statutair directeur. Dat leidt vaak tot juridische discussies. Om die problemen bij voorbaat uit de weg te ruimen, kiezen vennootschappen er vaak voor om de statutair bestuurders maar meteen een vaststellingsovereenkomst aan te bieden. De vraag “Kan een statutair directeur ook een vaststellingsovereenkomst krijgen?” kunnen we dan ook simpel beantwoorden met: “Ja (zeker!)“.

Statutair directeur kan ook werknemer zijn

Een statutair directeur kan een arbeidsovereenkomst hebben met de vennootschap die hij bestuurt. Het is heel gebruikelijk dat de statutair directeur zo (dus) ook werknemer is. De arbeidsovereenkomst met een statutair directeur is weliswaar makkelijker te beëindigen dan de arbeidsovereenkomst van een gewone werknemer, maar er kan nog steeds het nodige mis gaan. Er kan bijvoorbeeld discussie ontstaan over de gronden voor het ontslag of over de vergoedingen waarop de statutair directeur aanspraak heeft. Concurrentieafspraken, bonussen en optierechten van de statutair directeur kunnen ook tot discussie leiden. Een werkgever van een statutair directeur kiest er dan ook vaak voor om op voorhand een vaststellingsovereenkomst aan te bieden.  Net als bij een ‘gewone’ werknemer dus.

Moeten er nog bijzondere zaken worden geregeld in een Vaststellingsovereenkomst van een statutair directeur?

In de basis zal een vaststellingsovereenkomst met een statutair directeuren grotendeels hetzelfde zijn als met een ‘gewone’ werknemer. Einddatum, vergoeding en vrijstelling zal bij een statutair directeur ook gewoon moeten worden geregeld. Daarnaast zijn bij de statutair bestuurder bijzondere omstandigheden aan de orde. Zo wil de werkgever bijvoorbeeld dat de statutair bestuurder meewerkt aan het uitschrijven in de KvK en het overdragen van de bevoegdheden bij de bank.

De statutair bestuurder wil bijvoorbeeld graag geregeld zien dat hij decharge krijgt van de AvA na zijn terugtreden als statutair directeur. Sommige werkgevers vinden dat dit niet in de vaststellingsovereenkomst thuishoort of dat dit al onder de (algemene) finale kwijting valt, maar het is wel een geruststelling (tot op zekere hoogte) als het er wel in staat.

Kan een statutair directeur net als een gewone werknemer gebruik maken van het bedenkrecht van artikel 7:670b BW?

De wet bepaalt dat de statutair directeur niet kan eisen dat zijn arbeidsovereenkomst met de vennootschap wordt hersteld. Hij kan dan ook geen gebruik maken van het wettelijk bedenkrecht. Voor een statutair directeur geldt dan ook eens te meer dat hij niet moet tekenen voordat hij zich juridisch heeft laten adviseren!

zijn er nog andere zaken die moeten worden geregeld in de vaststellingsovereenkomst met een statutair directeur? 

Als partijen tot een beëindiging van het dienstverband willen komen, is het verstandig dat ze meteen alle mogelijke discussiepunten in de vaststellingsovereenkomst meenemen. Zo kunnen ze afspraken opnemen over aandelen of optierechten. Maar ook zaken als overdracht en communicatie  kan men in een vaststellingsovereenkomst regelen. Of de inschakeling van een outplacementbureau of een juridisch adviseur. Als partijen eenmaal met elkaar in gesprek zijn, kunnen ze al deze zaken uitonderhandelen.

Heere advocaten adviseert statutair directeuren en vennootschappen bij het onderhandelen en sluiten van vaststellingsovereenkomsten. Neem vrijblijvend contact op met ons kantoor voor een oriënterend gesprek!